Tuesday, March 17, 2009

Appeasers Are Todays Traitors

Winston Churchill: “An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.”

They like to call themselves “realists,” but their proper name is “appeasers.” They follow in the hollow footsteps of Neville Chamberlain, who signed an agreement with Hitler, believing it signalled “peace in our time.” But it only encouraged the Fuhrer to believe that there was no will in the West to resist the onslaught of Nazi terror, and thus hastened the onset of the Second World War. As Churchill darkly told Chamberlain upon his return to London, “You were given the choice between war and dishonor. You chose dishonor and you will have war.”

Todays appeasers and leftists have got no honor, and havent got a clue what it means to be honorable.

2 comments:

Joern said...

Lord Acton havde denne kommentar til Neville Chamberlains afgang:

Han egnede mest af alt til at beklæde en stilling som borgmester i en middelstor provinsby i fredstid.

J. E. Vig, Danmark

PS: Hvor vi lige skal placere Ritt Bjerregaard som er overborgmester i København er ikke nemt at udfinde.

Ved mellemskoleeksamen i historie kunne hun ikke svare på, hvilket stort tab Danmark led i 1864.

På et tidspunkt i sin glorværdige karriere hævdede hun at have opholdt sig på Manchester-Skolen i England. Der var bare det ved det, at skolen var blevet nedlagt et par år før end de år hun redegjorde for.
At hun var på skoling i DDR i perioden er der ikke så mange der ved.

Nu vil hun investere 1 mia. kr. kommunale midler i aktiespekulation, måske fordi hun først nu opdager at danske kommuner sidste år mistede 591 mill. kr. ved netop aktiespekulation, uden hun deltog - Kommunalfuldmagten der er loven der regulerer, hvad kommunerne kan beskæftiger sig med - blev skæbnesvangert ændret for 7-8 år siden.

Joern said...

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2009/03/23/133306.htm
beretter at Ritt har meldt at hun ikke genopstiller til næste kommunalvalg.

Så meget desto mere foruroligende synes hendes aktiespekulation at være.

J. E. Vig